Ravimiregister on riiklik register, kust leiate teavet kõigi Eestis müügil olevate ravimite ning nende erinevate pakendite kohta.

Lisaks ravimi põhiandmetele, nagu toimeaine, ravimvorm ja tugevus, on registris kirjas ka ravimi soodustuse info, Eestis kehtiv piirhind ning viimane kuupäev, mil ravimit Eestisse toodi. Müügiloaga ravimite juurde on lisatud ravimi omaduste kokkuvõte (SPC), pakendi infoleht (PIL) ja pakendimärgistuse tekst.


Registris on lisaks info Tervisekassa poolt kompenseeritavate eritoitude ja toidulisandite pakendite kohta.

Ravimiregistris on ka ravimite, eritoitude ja toidulisandite pakendite koodid, mille kaudu on võimalik kõiki pakendeid tervishoius kasutatavates infosüsteemides üheselt defineerida. Pakendikood on virtuaalne ning seda ei märgita pakendile ega retseptile. Seda koodi kasutab näiteks digiretsepti infosüsteem ning apteekrite ja ravimite hulgimüüjate infosüsteemid.

Teised ravimitega seotud registrid ja portaalid


Euroopa Liidu tsentraalse müügiloaga ravimite kohta leiate lisainfot Euroopa Komisjoni või Euroopa Ravimiameti vastavatest registritest.


Euroopa Liidus müügiloa saanud veterinaarravimite info leiate EL-i veterinaarravimite andmebaasist.


Eesti Antidopingu ravimite andmebaasi abil saab kontrollida ravimites sisalduvate toimeainete kuuluvust WADA keelatud ainete nimekirja. Eesti Antidopingu andmebaas on leitav siit.