Product class: Authorized package
Medicinal product class: For human use
Package code: 1742251
Name of medicinal product: AMGEVITA
Active substances:
Adalimumab
Estonian, English, Latin
ATC code: L04AB04
Dosage form: solution for injection in pre-filled syringe
Route of administration: subcutaneous use
Strengh: 40mg 0.8ml
Amount in package: 0.8ml 2TK
Legal status for supply*: Subject to medicinal prescription
Class of active substance:  
Additional information:  
Indication: Rheumatoid arthritis AMGEVITA in combination with methotrexate, is indicated for: - the treatment of moderate to severe, active rheumatoid arthritis in adult patients when the response to disease-modifying anti-rheumatic drugs including methotrexate has been inadequate. - the treatment of severe, active and progressive rheumatoid arthritis in adults not previously treated with methotrexate. AMGEVITA can be given as monotherapy in case of intolerance to methotrexate or when continued treatment with methotrexate is inappropriate. AMGEVITA reduces the rate of progression of joint damage as measured by x-ray and improves physical function, when given in combination with methotrexate. Juvenile idiopathic arthritis Polyarticular juvenile idiopathic arthritis AMGEVITA in combination with methotrexate is indicated for the treatment of active polyarticular juvenile idiopathic arthritis, in patients from the age of 2 years who have had an inadequate response to one or more disease-modifying anti-rheumatic drugs (DMARDs). AMGEVITA can be given as monotherapy in case of intolerance to methotrexate or when continued treatment with methotrexate is inappropriate (for the efficacy in monotherapy see section 5.1). Adalimumab has not been studied in patients aged less than 2 years. Enthesitis-related arthritis AMGEVITA is indicated for the treatment of active enthesitis-related arthritis in patients, 6 years of age and older, who have had an inadequate response to, or who are intolerant of, conventional therapy (see section 5.1). Axial spondyloarthritis Ankylosing spondylitis (AS) AMGEVITA is indicated for the treatment of adults with severe active ankylosing spondylitis who have had an inadequate response to conventional therapy. Axial spondyloarthritis without radiographic evidence of AS AMGEVITA is indicated for the treatment of adults with severe axial spondyloarthritis without radiographic evidence of AS but with objective signs of inflammation by elevated CRP and/or MRI, who have had an inadequate response to, or are intolerant to non-steroidal anti-inflammatory drugs. Psoriatic arthritis AMGEVITA is indicated for the treatment of active and progressive psoriatic arthritis in adults when the response to previous disease-modifying anti-rheumatic drug therapy has been inadequate. AMGEVITA reduces the rate of progression of peripheral joint damage as measured by x-ray in patients with polyarticular symmetrical subtypes of the disease (see section 5.1) and improves physical function. Psoriasis AMGEVITA is indicated for the treatment of moderate to severe chronic plaque psoriasis in adult patients who are candidates for systemic therapy. Paediatric plaque psoriasis AMGEVITA is indicated for the treatment of severe chronic plaque psoriasis in children and adolescents from 4 years of age who have had an inadequate response to or are inappropriate candidates for topical therapy and phototherapies. Hidradenitis suppurativa (HS) AMGEVITA is indicated for the treatment of active moderate to severe hidradenitis suppurativa (acne inversa) in adults and adolescents from 12 years of age with an inadequate response to conventional systemic HS therapy (see sections 5.1 and 5.2). Crohn’s disease AMGEVITA is indicated for treatment of moderately to severely active Crohn’s disease, in adult patients who have not responded despite a full and adequate course of therapy with a corticosteroid and/or an immunosuppressant; or who are intolerant to or have medical contraindications for such therapies. Paediatric Crohn's disease AMGEVITA is indicated for the treatment of moderately to severely active Crohn's disease in paediatric patients (from 6 years of age) who have had an inadequate response to conventional therapy including primary nutrition therapy and a corticosteroid and/or an immunomodulator, or who are intolerant to or have contraindications for such therapies. Ulcerative colitis AMGEVITA is indica
Safety features: Yes
Summary of product characteristics (SPC):
Package information leaflet (PIL): EST
Labelling:  
Last imported to Estonia: 14 January 2021
Marketing authorization holder: Amgen Europe B.V. 
Marketing authorization number: EU/1/16/1164 
Marketing authorization issued on: 24 March 2017 
Marketing authorization expires on: Unlimited 
Marketing authorization procedure type: Centralised 
Percent Valid from Valid until Valid Diagnosis Doctor's speciality Primary Age Other
100  13/07/2024     Yes  H20.1-H20.1; H44.1-H44.1; H20.0-H20.0; H35.0-H35.0; H30-H30  Oftalmoloog  No  until 4 years  ekspertkomisjoni otsusel mitteinfektsioosse intermediaalse, posterioorse ja panuveiidi raviks täiskasvanud patsiendil ja anterioorse uveiidi raviks lapsel, kelle ravivastus kortikosteroididele on ebapiisav, kes vajavad kortikosteroidi annuse vähendamist või kellele kortikosteroidravi on sobimatu ning kelle ravivastus immunosupressantidele (tsüklosporiin, asatiopriin, metotreksaat või kloorambutsiil) on ebapiisav või on need vastunäidustatud 
100  13/07/2024     Yes  K51-K51; K50-K50  Pediaater, Gastroenteroloog  No     ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: mõõduka ja raske ägenemise korral, kui immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) ja/või kortikosteroidravi on toimeta, vastunäidustatud või talumatu; Crohni tõve fistlitega vormi korral, kui antibiootikumid ja/või immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) on toimeta 
100  13/07/2024     Yes  M45-M45; M46-M46  Reumatoloog, Pediaater  No  until 4 years  ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks. 
100  13/07/2024     Yes  L73.2-L73.2  Dermatoveneroloog  No     ekspertkomisjoni otsusel mõõduka kuni raske (Hurley II ja III staadium) supuratiivse hidradeniidi korral tingimusel, et patsiendi haigus on resistentne senistele konventsionaalsetele ravimeetoditele (paikne klindamütsiin 3 kuud, süsteemne tetratsükliin vähemalt 10 nädalat, süsteemne atsitretiin 6 kuud) või on need talumatud või vastunäidustatud ekspertkomisjoni otsusel mõõduka kuni raske (Hurley II ja III staadium) supuratiivse hidradeniidi korral tingimusel, et patsiendi haigus on resistentne senistele konventsionaalsetele ravimeetoditele (paikne klindamütsiin 3 kuud, süsteemne tetratsükliin vähemalt 10 nädalat, süsteemne atsitretiin 6 kuud) või on need talumatud või vastunäidustatud 
100  13/07/2024     Yes  M07.0-M07.3  Reumatoloog, Pediaater  No     ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks. 
100  13/07/2024     Yes  M08-M08  Pediaater, Reumatoloog  No  until 4 years  ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt kolm kuud kestnud ravi metotreksaadiga maksimaalses lubatud annuses või ravi süsteemse glükokortikoidiga (suukaudne ja intravenoosne) süsteemse artriidi korral ei ole olnud tõhus või talutav 
100  13/07/2024     Yes  M45-M45; M46-M46  Reumatoloog, Pediaater  No     ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks. 
100  13/07/2024     Yes  K51-K51; K50-K50  Pediaater, Gastroenteroloog  No  until 4 years  ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: mõõduka ja raske ägenemise korral, kui immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) ja/või kortikosteroidravi on toimeta, vastunäidustatud või talumatu; Crohni tõve fistlitega vormi korral, kui antibiootikumid ja/või immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) on toimeta 
100  13/07/2024     Yes  L40-L40  Dermatoveneroloog, Pediaater  No  until 4 years  patsient vastab järgmistele tingimustele: haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor >=10 ja/või DLQI>=10 ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitretiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen + UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas) 
100  13/07/2024     Yes  M05-M05; M08-M08; M06-M06  Pediaater, Reumatoloog  No  until 4 years  ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks 
100  13/07/2024     Yes  L40-L40  Dermatoveneroloog, Pediaater  No     patsient vastab järgmistele tingimustele: haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor >=10 ja/või DLQI>=10 ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitretiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen + UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas) 
100  13/07/2024     Yes  H20.1-H20.1; H44.1-H44.1; H20.0-H20.0; H35.0-H35.0; H30-H30  Oftalmoloog  No     ekspertkomisjoni otsusel mitteinfektsioosse intermediaalse, posterioorse ja panuveiidi raviks täiskasvanud patsiendil ja anterioorse uveiidi raviks lapsel, kelle ravivastus kortikosteroididele on ebapiisav, kes vajavad kortikosteroidi annuse vähendamist või kellele kortikosteroidravi on sobimatu ning kelle ravivastus immunosupressantidele (tsüklosporiin, asatiopriin, metotreksaat või kloorambutsiil) on ebapiisav või on need vastunäidustatud 
100  13/07/2024     Yes  M08-M08  Pediaater, Reumatoloog  No     ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt kolm kuud kestnud ravi metotreksaadiga maksimaalses lubatud annuses või ravi süsteemse glükokortikoidiga (suukaudne ja intravenoosne) süsteemse artriidi korral ei ole olnud tõhus või talutav 
100  13/07/2024     Yes  M07.0-M07.3  Pediaater, Reumatoloog  No  until 4 years  ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks. 
100  13/07/2024     Yes  M05-M05; M08-M08; M06-M06  Reumatoloog, Pediaater  No     ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks 
100  13/07/2024     Yes  L73.2-L73.2  Dermatoveneroloog  No  until 4 years  ekspertkomisjoni otsusel mõõduka kuni raske (Hurley II ja III staadium) supuratiivse hidradeniidi korral tingimusel, et patsiendi haigus on resistentne senistele konventsionaalsetele ravimeetoditele (paikne klindamütsiin 3 kuud, süsteemne tetratsükliin vähemalt 10 nädalat, süsteemne atsitretiin 6 kuud) või on need talumatud või vastunäidustatud ekspertkomisjoni otsusel mõõduka kuni raske (Hurley II ja III staadium) supuratiivse hidradeniidi korral tingimusel, et patsiendi haigus on resistentne senistele konventsionaalsetele ravimeetoditele (paikne klindamütsiin 3 kuud, süsteemne tetratsükliin vähemalt 10 nädalat, süsteemne atsitretiin 6 kuud) või on need talumatud või vastunäidustatud 
Reference price: 231.45 EUR 
Under reference price: No 
Reference price of daily dose: 8.39 EUR 
Entry/Changing date: 01 December 2021
Legal status for supply – medicinal product on medical prescription or not subject to medical prescription