Register of
Medicinal Products

Product class: Unauthorized package
Medicinal product class: For human use
Package code: 1624193
Name of medicinal product: CORVALOL
Active substances:
Phenobarbital+Herbal preparation+Peppermint oil
Estonian, English, Latin
ATC code: N05CM82
Dosage form: oral drops, solution
Route of administration: oral use
Strengh: 18,25mg+20mg+1,42mg 1ml
Amount in package: 25ml 1TK
Manufacturer: Kirovi FT
Medicinal product marketed under application from doctors' professional organization: No
Legal status for supply*: Subject to medicinal prescription
Class of active substance:  
Additional information:  
Description Additional condition
Ei ole lubatud väljastada korduvretsepti
Hambaarstil on õigus välja kirjutada Väikseima müügiloleva ravimpakendi suuruses, kuid mitte üle 20 tableti
Väljastamisel kehtib koguseline piirang 50 tabletti või 10 ampulli, epilepsia raviks kuni kahekuulise ravi kogus
Entry/Changing date: February 3, 2017
Legal status for supply – medicinal product on medical prescription or not subject to medical prescription

You can download Acrobat Reader fromhere